Badanie dna oka

Po co wykonuje się badanie dna oka?

Badanie dna oka dostarcza informacji nie tylko o tym, w jakiej kondycji są nasze oczy, ale również wiele mówi na temat funkcjonowania całego organizmu.

Kto powinien wykonać badanie dna oka?

Badanie dna oka pomaga zdiagnozować:

 • choroby siatkówki (odklejenie, krwotoki do siatkówki, choroby plamki)
 • choroby błony naczyniowej (zapalenia, nowotwory)
 • choroby nerwu wzrokowego (np. zapalenie)
 • nadciśnienie tętnicze
 • cukrzycę
 • miażdżycę
 • choroby układu krwiotwórczego (białaczka, niedokrwistość, skazy krwotoczne)
 • wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego, np. przy guzie mózgu

Badanie dna oka- krok po kroku

 • Okulista zbiera wywiad. Pyta m.in. o wiek, zawód (chodzi o możliwość odklejenia siatkówki pod wpływem wysiłku), przyjmowane leki, sposób odżywiania, przebyte choroby oraz przewlekłe i aktualne dolegliwości.
 • Aplikacja kropel z atropiną, żeby dno oka było dobrze widoczne - źrenicę rozszerza się kroplami z atropiną (nie wolno ich stosować, jeśli cierpimy na jaskrę). U zdrowych osób atropina nie upośledza widzenia, choć przez jakiś czas utrudnia czytanie.
 • Do badania służy urządzenie elektryczne - oftalmoskop, czyli wziernik okulistyczny. Najprostszy oftalmoskop to wklęsłe zwierciadło z otworem w środku. Światło żarówki odbija się w lusterku, wpada do oka i oświetla jego dno.
 • Lekarz trzyma wziernik przed swoim okiem i zbliża go do oka chorego. Jego prawe oko obserwuje dno prawego oka pacjenta, a lewe - lewego. Jest to tzw. wziernikowanie bezpośrednie.
 • Pacjenci o nas ...

Kontakt i rejstracja

Finansowanie
usług

Nasi Partnerzy

KRS: 0000449581, REGON: 161509339
NIP: 749-20-89-793, Kapitał zakładowy:
2 325 000,00 PLN wpłacony w całości