Leczenie nietrzymania moczu systemem Bulkamid

Co to jest wysiłkowe nietrzymanie moczu?

Wysiłkowe nietrzymanie moczu to niezamierzone oddawanie moczu podczas aktywności lub wysiłku, takiego jak kaszel, śmiech lub ćwiczenia. Jest ono spowodowane osłabieniem mięśni dna miednicy. Wysiłkowe nietrzymanie moczu jest częstym schorzeniem, dotykającym 1 na 3 kobiety. Stan ten może mieć znaczący wpływ na życie codzienne, wpływając na zwykłe czynności, relacje międzyludzkie i samopoczucie emocjonalne. Może wystąpić na każdym etapie życia, a zmiany w miednicy spowodowane porodem, operacje w obrębie miednicy i starzenie zwiększają ryzyko nietrzymania moczu.

Czym są substancje wypełniające

Wypełnienie cewki moczowej to wstrzyknięcie środka wypełniającego, takiego jak Bulkamid, w ścianę cewki moczowej w celu zwiększenia objętości („wypełnienia”) tkanki. Jest mniej inwazyjne niż operacja. Substancja wypełniająca wspomaga mechanizm zamykania cewki moczowej i zapewnia lepszą kontrolę trzymania moczu podczas kaszlu, śmiechu, ćwiczeń lub zmiany pozycji. Wypełnienie cewki moczowej nie zamyka cewki całkowicie; nadal może się ona normalnie otwierać, aby umożliwić oddawanie moczu.


Co to jest wysiłkowe nietrzymanie moczu?

Wysiłkowe nietrzymanie moczu to niezamierzone oddawanie moczu podczas aktywności lub wysiłku, takiego jak kaszel, śmiech lub ćwiczenia. Jest ono spowodowane osłabieniem mięśni dna miednicy. Wysiłkowe nietrzymanie moczu jest częstym schorzeniem, dotykającym 1 na 3 kobiety. Stan ten może mieć znaczący wpływ na życie codzienne, wpływając na zwykłe czynności, relacje międzyludzkie i samopoczucie emocjonalne. Może wystąpić na każdym etapie życia, a zmiany w miednicy spowodowane porodem, operacje w obrębie miednicy i starzenie zwiększają ryzyko nietrzymania moczu.

Broszura dla pacjentek

  Często zadawane pytania:  

Większość kobiet leczonych produktem Bulkamid zgłasza całkowite ustąpienie lub zmniejszenie nasilenia objawów, a wiele z nich zauważa poprawę, gdy tylko opuszczają gabinet lekarski, szpital lub klinikę. Chociaż całkowity brak wycieku moczu jest najbardziej pożądanym rezultatem leczenia, wiele kobiet za skuteczne leczenie uważa znaczące zmniejszenie ilości i częstotliwości wycieku moczu spowodowanego wysiłkowym nietrzymaniem moczu, w rezultacie czego mogą powrócić do większości codziennych zajęć.

Jeśli złagodzenie objawów nie jest wystarczające po podaniu produktu Bulkamid, można wykonać dodatkowe wstrzyknięcie (wstrzyknięcie uzupełniające) w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu. Zaleca się odczekać co najmniej 4 tygodnie po pierwszym zabiegu przed wykonaniem kolejnego wstrzyknięcia. Jeśli po pierwszym zabiegu nadal występuje wyciek moczu, porozmawiaj z lekarzem o dodatkowym leczeniu.

Zaletą leczenia produktem Bulkamid jest to, że prawdopodobnie uwolnisz się od niepożądanego wycieku moczu lub przynajmniej będziesz doświadczać epizodów wycieku moczu znacznie rzadziej. Pacjentki biorące udział w badaniach klinicznych produktu Bulkamid zapytano jak odczuwają skuteczność leczenia 12 miesięcy po pierwszym wstrzyknięciu. Ponad trzy czwarte kobiet zgłosiło, że nietrzymanie moczu zostało wyleczone lub złagodzone, a u około dwóch trzecich ustąpiło całkowicie. Badania kliniczne produktu Bulkamid wykazały również, że efekt prawdopodobnie będzie się utrzymywał przez wiele lat. Dostępne są dane, które pokazują, że większość kobiet leczonych ponad 7 lat temu nadal zgłasza korzyści z leczenia.

System wypełniania cewki moczowej Bulkamid nie może być stosowany u pacjentów z ostrą infekcją dróg moczowych.

W ciągu ostatnich 15 lat Bulkamid zastosowano u ponad 70 000 kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu w 25 krajach. W tym czasie odnotowano niewielką liczbę powikłań lub incydentów medycznych i nie zgłoszono żadnych powikłań długoterminowych. Jednak, jak w przypadku każdego zabiegu, mogą wystąpić powikłania. Mogą to być: przejściowy ból podczas zabiegu i wkrótce po nim (może on zostać ograniczony poprzez zastosowanie znieczulenia lub leków przeciwbólowych), niewielka ilość krwi w moczu, opóźniona mikcja, bolesna mikcja i/lub infekcja dróg moczowych. Powikłania te są zwykle przejściowe i ustępują w ciągu kilku dni. W bardzo rzadkich przypadkach pacjentki mogą odczuwać trudności w normalnym oddawaniu moczu i mogą wymagać czasowego użycia jednorazowego cewnika w celu opróżnienia pęcherza. Stan ten zwykle ustępuje w ciągu 24 godzin. Podobnie jak w przypadku każdego leczenia, istnieje możliwość, że wstrzyknięcie produktu Bulkamid nie przyniesie żadnych korzyści. Ponadto, jeśli występuje u Ciebie nietrzymanie moczu o innym charakterze, takie jak naglące nietrzymanie moczu lub jeśli nasilenie nietrzymania moczu się zwiększy, Bulkamid może nie być skutecznym zabiegiem dla Ciebie.

Zabieg z użyciem produktu Bulkamid jest małoinwazyjny, nie wymaga żadnych cięć ani nacięć, a jego wykonanie zajmuje zwykle około 10 minut. Zabieg odbywa się najczęściej w warunkach ambulatoryjnych lub oddziale chirurgii jednego dnia i zwykle możesz wrócić do domu tego samego dnia. Przed zabiegiem lekarz omówi z Tobą, czy należy zastosować znieczulenie miejscowe czy ogólne, aby zmniejszyć dyskomfort związany z zabiegiem. Większość pacjentek zostaje poddana zabiegowi z użyciem produktu Bulkamid w znieczuleniu miejscowym i czuje jedynie lekkie ukłucie gdy igła wchodzi w ścianę cewki moczowej.

Podczas zabiegu do cewki moczowej zostanie wprowadzony uretroskop, umożliwiający przeprowadzenie zabiegu pod stałą kontrolą wzrokową. Trzy lub cztery porcje produktu Bulkamid (1,5–2 ml całkowitej objętości, co odpowiada nieco mniej niż połowie łyżeczki) zostaną umieszczone w tkance cewki moczowej w celu zwężenia światła cewki moczowej i umożliwienia jej zamknięcia podczas aktywności lub wysiłku, zapobiegając w ten sposób wyciekowi moczu. Uretroskop usuwa się po zakończeniu wstrzyknięcia i leczenie jest zakończone.

Po zabiegu i przed opuszczeniem kliniki zostanie sprawdzona zdolność opróżniania pęcherza. Jeśli nie będziesz mogła oddać moczu, na krótki okres (zwykle mniej niż 24 godziny) konieczne może być założenie cewnika, umożliwiającego opróżnienie pęcherza. To rzadkie powikłanie. Po powrocie do domu większość pacjentek wraca do normalnych zajęć w ciągu 24 godzin, w zależności od zaleceń lekarza.

Więcej informacji na temat produktu Bulkamid można znaleźć na stronie www.bulkamid.com

  • Pacjenci o nas ...

Kontakt i rejstracja

Finansowanie
usług

Nasi Partnerzy

KRS: 0000449581, REGON: 161509339
NIP: 749-20-89-793, Kapitał zakładowy:
2 325 000,00 PLN wpłacony w całości