Neurologia Specjalistyczny gabinet neurologiczny w Klinice Nova

Czym zajmuje się neurolog?

Neurologia zajmuje się badaniem, diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. W przeciwieństwie do psychiatrii, neurologia zajmuje się uszkodzeniem fizycznym bądź zaburzeniem w funkcjonowaniu systemu nerwowego.

Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie neurologicznej?

  • Omdlenia
  • Mrowienia kończyn
  • Parestezje
  • Niedowłady
  • Chroniczne, powtarzające się bóle głowy
  • Zaburzenia pamięci
  • Zaburzenia widzenia, mowy, słuchu
  • Drżenie rąk
  • Zaburzenia czucia

Jak wygląda diagnostyka?

Podczas wizyty diagnostykę opieramy o szczegółowy wywiad oraz badanie Pacjenta/ki. Dodatkowo mogą zostać zlecone badania laboratoryjne i obrazowe (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), elektroencefalograficzne (EEG), elektromiograficzne (EMG). Klinika Nova gwarantuje Pacjentom leczenie oparte o najnowszą wiedzę i nowoczesne metody, pozwalające spersonalizować leczenie.

Klinika Nova - Neurologia