Psychiatria Specjalistyczny gabinet psychriatryczny Klinice Nova

Czym się zajmuje psychiatria?

Psychiatra zajmuje się problemami natury psychicznej – ich badaniem, diagnozowaniem, zapobieganiem i leczeniem.  Zaburzenia te mogą występować samodzielnie, współistnieć lub wywodzić się z innych chorób ciała.

Pomagamy w takich stanach jak:

 • zaburzenia lękowe i depresyjne
 • uzależnienia
 • zaburznie snu
 • Choroba Alzheimera
 • zaburzenia po udarze mózgu,
 • zaburzenia w padaczce
 • zaburzenia ze współistnieniem choroby serca (psychokardiologia)
 • zaburzenia psychotyczne, schizofrenia, choroba dwubiegunowa
Klinika Nova - Psychiatria

Jakie objawy powinny skłonić do wizyty u Psychiatry?

 • Zmiana osobowości
 • Brak uczucia szczęścia przez większą część dnia
 • Myśli samobójcze
 • Problemy z opanowaniem emocji (np. złość)
 • Problemy w relacjach międzyludzkich
Leczenie w klinice Nova jest kompleksowe, w ścisłej konsultacji z lekarzem neurologiem oceniającym zaburzenia o podłożu chorobowym w obrębie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

UWAGA! Doktor Maślanka udziela świadczeń tylko osobom pełnoletnim.