Psychologia kliniczna Specjalistyczny gabinet psychologii klinicznej w Klinice Nova

Psycholog to osoba, która w ramach swojej pracy zajmuje się szerokopojętymi wsparciem, pomocą psychologiczną, diagnozą zaburzeń psychicznych, a także zaburzeń zachowania, emocji, osobowości, rozwojowych. Prowadzi również oddziaływania terapeutyczne.

W Klinice Nova z porad psychologa mogą skorzystać zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież.

W naszej Klinice możecie Państwo skorzystać z pomocy psychologicznej, diagnozy oraz wsparcia terapeutycznego – zakres pracy psychologa przyjmującego w placówce znajdziecie Państwo poniżej:

Diagnostyka:

 • ADHD
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)
 • badanie inteligencji (IQ)
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia opozycyjno – buntownicze (CONNERS-3)
 • zaburzenia lękowe, fobie
 • depresja, inne zab. afektywne (CDI-2)
 • zaburzenia osobowości (MMPI-2)
 • ocena gotowości szkolnej (narzędzie: KOGS)
 • ocena zaburzeń zachowania i emocji (narzędzie: KOZE)

Zakres działań:

 • wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • diagnostyka
 • pomoc w przypadku zaburzeń odżywiania
 • pomoc w przypadku zaburzenia afektywnych
 • wsparcie i oddziaływania terapeutyczne w przypadku: samookaleczeń, myśli samobójczych, kryzysów, itd.
 • pomoc psychologiczna z elementami Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • psychoedukacja
 • wsparcie w kryzysie
 • interwencja kryzysowa
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • nauka czytania i pisania Metodą Strukturalną (KOCP).
Klinika Nova - Psychologia kliniczna

Dla kogo:

 • dla wszystkich osób, które odczuwają trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym, z różnych względów
 • dla osób cierpiących na zaburzenia lękowe
 • zmagających się z myślami samobójczymi
 • depresją,
 • zaburzenia osobowości
 • chorych somatycznie
 • odczuwających potrzebę zmiany dotychczasowego funkcjonowania
 • potrzebujących poprawy komfortu i jakości życia
 • dla każdego, kto czuje, że tego potrzebuje.