Komputerowe badanie wzroku Specjalistyczne badania okulistyczne w Klinice Nova

W jakim celu wykonujemy komputerowe badanie wzroku?

Komputerowe badanie wzroku wykorzystujemy do nieinwazyjnej i bezbolesnej diagnostyki pola widzenia.

Co to jest pole widzenia?

Pole widzenia (perymetria) jest metodą wykorzystywaną w diagnostyce okulistycznej i neurologicznej, zarówno do oceny funkcji siatkówki, jak i uszkodzeń nerwu wzrokowego lub układu nerwowego (mózgu).
Perymetria jest jednym z istotniejszych badań w diagnostyce jaskry. Wykazuje nam ewentualne ubytki w polu widzenia. Najczęściej są to miejsca na siatkówce, w których nie odbierane są bodźce świetlne na skutek zmian chorobowych samej siatkówki lub przerwania łączności dróg odprowadzających bodźce do ośrodków wzrokowych w mózgu. Badanie to pozwala precyzyjnie określić i zanalizować próg czułości siatkówki w różnych jej punktach stosunku do jej prawidłowego poziomu.

Kto powinien wykonać komputerowe badanie wzroku?

Osoby u których występują następujące schorzenia:

  • jaskra
  • choroby układu nerwowego
  • odwarstwienie siatkówki
  • choroby nerwu wzrokowego

 Jak wygląda przebieg badania?

Badanie trwa ono od kilku do kilkudziesięciu minut. Podczas badania pacjent zostaje posadzony przed perymetrem. Następnie zasłaniamy jedno oko, drugim pacjent patrzy wprost przed siebie skupiając wzrok na wyznaczonym punkcie.
W trakcie badania na ekranie będą się pojawiały i znikały małe punkciki. Pacjent zobowiązany jest do zaznaczania każdego zauważonego punktu, który pojawi się na ekranie po przez naciśnięcie na specjalny przycisk. Każdy zaznaczony punkt przez pacjenta jest rejestrowany przez komputer, dzięki temu po zakończeniu badania sporządza się precyzyjną mapę pola widzenia. Wynik badania następnie jest opisany oraz interpretowany na miejscu przez lekarza.

Klinika Nova - Komputerowe badanie wzroku