Konsultacja anestezjologiczna w okulistyce Specjalistyczny zabiegi okulistyczne w Klinice Nova

Jak przygotować się do konsultacji anestezjologicznej?

 • jeśli Pacjent lub Pacjentka jest lub był leczony specjalistycznie np. kardiologicznie, kardiochirurgicznie, endokrynologicznie i/lub przez innego specjalistę (np. neurologa) – wtedy prosimy o aktualną konsultację leczącego specjalisty i ostatnie wypisy z oddziałów gdzie był hospitalizowany,
 • jeśli w ciągu ostatnich 2 lat Pacjent/ka miał wykonany RTG klatki piersiowej – prosimy opis tego zdjęcia,
 • prosimy również o dostarczenie w dniu zabiegu wszystkich leków, które pacjent stosuje z powodu schorzeń współistniejących,
 • Pacjenci chorzy na cukrzycę proszeni są o dostarczenie książeczki chorego na cukrzycę

Odstawienie leków przeciwkrzepliwych przed operacją zaćmy

 • nie odstawiamy kwasu acetylosalicylowego (Aspiryna, Acard, Polocard, Polopiryna)
 • na 5 dni przed ustaloną datą zabiegu Pacjent powinien odstawić acenokumoral (Acenokumarol WZF, Sitrom)
 • na 7 dni przed ustaloną datą powinien odstawić klopidogrel (Areplex,Plavix,Trombex, Zyllt)
 • na 10-14 dni przed ustaloną datą zabiegu powinien odstawić Ticlopidyna (Aclotin, APo Clodin, Ticlo, Ifapidin)

Odstawienie leków oraz włączenie heparyny drobnocząsteczkowej podskórnie odbywa się tylko i wyłącznie po konsultacji z lekarzem prowadzącym lub rodzinnym. Heparynę drobnocząsteczkową stosujemy podskórnie w godzinach wieczornych.

Odstawienie loków przeciwkrzepliwych przed operacją witrektomii

 • na 7 dni przed ustaloną datą zabiegu odstawiamy kwas acetylosalicylowy (Aspiryna, Acard, Polocard, Polopiryna )
 • na 5 dni przed ustaloną datą zabiegu pacjent powinien odstawić acenokumoral (Sitrom),
 • na 7 dni przed ustaloną datą powinien odstawić klopidogrel (Areplex,Plavix,Trombex, Zyllt),
 • na 10-14 dni przed ustaloną datą zabiegu powinien odstawić, Ticlopidyna (Aclotin, APo Clodin, Ticlo, Ifapidin).

Odstawienie leków oraz włączenie heparyny drobnocząsteczkowej podskórnie odbywa się tylko i wyłącznie po konsultacji z lekarzem prowadzącym lub rodzinnym. Heparynę drobnocząsteczkową stosujemy podskórnie w godzinach wieczornych.